UTVECKLING AV INDIVIDER, GRUPPER OCH ORGANISATIONER

Genom att ställa relevanta frågor får vi er att reflektera. Genom att utmana era perspektiv får vi er att tänka över vilken som är den bästa och mest utvecklande vägen vidare. Vårt arbetssätt styrs av våra värderingar och ledord. Mod och vilja att vara tydlig och ärlig. Vi lovar en stark närvaro och kreativitet för att skapa handlingskraft och energi framåt.

startup-594090_1280

 VI PÅBÖRJAR ALLA VÅRA UPPDRAG GENOM ATT:

 
  • Kartlägga och identifiera vad är utvecklingspotentialen i just er situation?
  • Ta fram en tydlig målbild och önskat resultat
  • Identifiera insatser som kan skapa förutsättningar för att nå nya resultat
  • Tillsammans tar vi ställning till vad ni behöver.

VI SKAPAR TYDLIGHET

Genom att vara öppna, tydliga och raka i kommunikationen skapas förutsättningar till att uppnå förändring. Är du som ledare tydlig och säker i din roll leder du bättre och kan naturligt nyttja de mänskliga resurser som finns in din organisation. Tydlighet handlar om att få alla att känna sig viktiga, sedda och inkluderade oavsett position. Vi skapar tydlighet hur ni kan agera med bibehållen fokus i en föränderlig värld.

RESULTAT TILLSAMMANS

Att skapa goda och resultat på i det korta perspektivet, här och nu, är precis lika viktigt som att ha ett gott resultat på långsikt. Därför ser vi det som ytterst viktigt att verkligen förstå era behov och anpassa insatsen för att uppnå de goda resultaten. För er. Vi tror att handlingskraft, kreativitet, mod och vilja är nyckelingredienser i att skapa resultat på riktigt.

UTVECKLA DIN POTENTIAL

Allt är möjligt!

Det är viktigt att ha fokus på det positiva och se alla individers utvecklings-potential. Vi vet att det är viktigt att inte väja för det svåra. Att våga se, att ha modet att synliggöra det som inte fungerar.

Att vara närvarande och agera utifrån det som är bäst för individen och organisationen är för oss lika självklart som viktigt.

Vi vet att i många fall kan resultat också kan handla om att gå vidare. För att göra det på ett bra sätt kan man behöva hjälp och stöd. Succesum samarbetar därför med ett flertal specialister inom

SAMARBETE ÄR A OCH O

iStock_000007894823Small-människor

För att skapa goda förutsättningar för förtroende och trygghet ser vi gärna en långsiktighet i vår relation. Självfallet är samarbetet lika viktigt för oss vid uppdrag av kortare karaktär.

Lyhördhet, ärlighet, tydlighet och flexibilitet är viktiga ingredienser för oss när vi pratar samarbete.

VÅRA LEDORD

MOD & VILJA
ÄRLIGHET
HANDLINGSKRAFT
KREATIVITET
NÄRVARO

Kontakt

Vid frågor om hur vi kan hjälpa till:

info@succesum.se