Coaching är en metod som syftar till att vi upptäcker och använder våra egna resurser. Inom coachingen anser vi att vi människor själva bär på de resurser vi behöver för att skapa en önskad förändring. När vi upptäcker dessa resurser inspireras vi och agerar!

Coachning som skapar resultat

Vi börjar vårt samarbete med att göra klart vilket resultat du vill ha av samarbetet. Detta blir vår ledstjärna och hjälper oss att stämma av på vägen.

 Att bli coachad är en fokuserad satsning på din utveckling där du måste ha ett eget driv för att kunna tillgodogöra dig coaching.

Tillsammans jobbar vi med att öppna dörren för nya tankar och idéer. Vi hjälper dig att lägga upp en plan, hur du ska komma dit och kommer med tips och nya perspektiv.

Din coach kan ge dig feedback som hjälper dig att se mönster och välja andra mer produktiva sätt att agera och tänka.

Utvecklas

Under tiden vi jobbar ihop har du din coach fulla engagemang i dig och din utveckling. Din coach förväntar sig att du har samma engagemang. Det betyder att vi är jämbördiga samarbetspartners som satsar lika mycket på att skapa en meningsfull relation. 

Vi håller våra åtaganden och satsar 100 %. 

Och självklart har vi full diskretion och allt vi pratar om är konfidentiellt.

Jessica Schultz Quiroga
Bodil Stenqvist

sUCCESUM COACHING

Våra coacher

Boka ditt första coaching samtal här

Prova på

Du kan börja med ett prova på samtal där Du får under 45 minuter möjlighet att utforska ditt nuläge, din önskade framtid, sätta mål och prioritera de för dig just nu viktigaste målen samt ta fram handlingsalternativ. 

Genom det utforskande ”prova på samtalet” får du både prova på coaching och få ett värdefullt resultat som är mycket användbart oavsett om du väljer att fortsätta att bli coachad.

mAILA OSS PÅ INFO@SUCCESUM.SE FÖR ATT BOKA IN ETT SAMTAL

 

Våra coacher är även certifierade inom DISC Analys och använder företrädesvis PulsAnalys som verktyg för presentation. 

För att få ut det mesta av din coaching och ditt eget utvecklingsarbete rekommenderar vi dig att göra din egen personprofilanalys. Oavsett om du vill bli coachad eller inte har du stor nytta av att lära dig mer om dina styrkor och utvecklingsområden.

 Genom en större medvetenhet kommer du att lära dig mer om din omgivning. För inte är väl du omgiven av idioter?!

Sagt om våra coacher

"Att coachas av Jessica har betytt oerhört mycket för mig, hon har genom sin långa erfarenhet och sina personliga egenskaper en unik förmåga att guida och vägleda. Hon fick mig verkligen att stanna upp och tänka till var är jag på väg och vad jag vill. Mitt självförtroende och min självkänsla fick en rejäl skjuts av mina träffar med Jessica, hon fick mig att känna att jag kan, och hjälpte mig att skapa struktur och en plan framåt. Jag rekommenderar varmt Jessica till alla som behöver rådgivning i sitt arbetsliv och sin karriär".
Maria Shamoun
"Det har varit otroligt givande att tillsammans med Jessica medvetet reflektera över sig själv och sin omgivning. Detta har resulterat i att jag snabbare kunnat sätta ord på mina mål och att bygga upp en plan för att nå dem genom att fokusera och prioritera . Jessica har en lång erfarenhet av att coacha både ledare och grupper. Detta märks då hon snabbt förstår och sätter sig in i den problematik man beskriver och coachar en till att skapa en strategi för förbättring. Jag skulle rekommendera Jessica till alla som snabbt vill nå flera steg längre än var de är idag. "
Emelie Melin
Designer H&M