LÄRANDE

Vad är Modum Academy ?

Modum Academy är en mötesplats där kunskap och erfarenheter samlas och delas. Syftet är att i samspel med andra lägga grunden till ett hållbart arbetsliv. Fröet till denna mötesplats har grott ganska länge nu och är resultatet av fyra konsulters drivkraft och intresse av att skapa förändring på svenska arbetsplatser. Vår resa började i arbetsmiljölagstiftningarnas och paragrafernas ganska inrutade värld och har nu resulterat i ett fräscht, flexibelt och roligt lärande med utbyte av kunskaper och erfarenheter.

På Modum Academy hittar du interaktiva och moderna utbildningar inom arbetsmiljö, ledarskap, likabehandling och värdegrundsarbete. Vårt fokus är på ett hälsosamt ledarskap, arbetsmiljö och arbetsliv. Vi tillämpar kunskaper från den nya forskningen av hjärnan på våra utbildningar, både vad det gäller innehåll och pedagogik.

Förutom att vi erbjuder öppna utbildningar skräddarsyr och anpassar vi utbildningar inom arbetsmiljö och ledarskap åt företag och organisationer.

Vi vet att det inte går att ersätta det fysiska mötet med människor med online baserade utbildningar och kurser. Men vet också att det är bättre att ”få till” utbildningar och kurser än ingenting alls. Vi vet också att chefer och medarbetare idag har svårt att få tiden att räcka till och därför väljer bort den viktiga kompetenshöjande utbildningsinsatsen. Vi introducerar även utbildningsformatet ”blended” som innebär en blandning av online och platsförlagd utbildning. Det bästa av båda världar! Studera på egen hand, läs och reflektera. Gör en quiz för att kontrollera dina kunskaper. Allt för att förbereda dig inför den platsförlagda dagen som då får en workshopbaserad approach. Det är Modum Academy.

logga modum storre